CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

KHU MANHATTAN DỰ ÁN VINHOMES IMPERIA

—– Tháng 11/2017 —–

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/11/2017 đến khi có chính sách mới thay thế.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) mua Biệt thự (BT) Khu Manhattan dự án Vinhomes Imperia

II.    TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN

 1. Áp dụng cho các căn Giai đoạn 1 (từ MHT02-01 đến MHT09-12B)
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Lần 1: Khi ký HĐMB (dự kiến tháng 11/2017) 15% giá bán BT (gồm VAT) (đã bao gồm giá trị VBTT)
Lần 2: 20/12/2017 15% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 3: 20/03/2018 15% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 4: 22/05/2018 15% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 5: 20/08/2018 10% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 6: Theo thông báo nhận bàn giao BT của CĐT (dự kiến Tháng 11/2018) 25% giá bán BT (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán BT
Lần 7: Theo thông báo của CĐT khi BT được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu BT và tài sản khác gắn liền với đất. 05% giá bán BT (chưa gồm VAT)
 1. Áp dụng cho các căn Giai đoạn 2 (từ MHT09-15 đến MHT09-24 và từ MHT12-01 đến MHT19-20)
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Lần 1: Khi ký HĐMB (dự kiến tháng 01/2018) 30% giá bán BT (gồm VAT) (đã bao gồm giá trị VBTT)
Lần 2: 20/03/2018 10% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 3: 22/05/2018 10% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 4: 20/07/2018 10% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 5: 20/09/2018 10% giá bán BT (gồm VAT)
Lần 6: Theo thông báo nhận bàn giao BT của CĐT (dự kiến Tháng 11/2018) 25% giá bán BT (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán BT
Lần 7: Theo thông báo của CĐT khi BT được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu BT và tài sản khác gắn liền với đất. 05% giá bán BT (chưa gồm VAT)

III. CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU KHI MUA TỪ 02 CĂN TRỞ LÊN

KH và người thân mua từ 02 căn trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi căn mua mới từ ngày 10/11/2017 được chiết khấu 1% vào giá bán BT (chưa gồm VAT) tại thời điểm ký HĐMB

Áp dụng cho 30 căn ký thủ tục từ ngày 10/10/2017 cho toàn dự án Vinhomes Imperia .

(Người thân của cư dân thuộc các mối quan hệ sau: vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau).

IV.    CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẶNG NOEL 2017”

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/11/2017 đến 24/12/2017
 • Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho 50 căn đầu tiên ký Thủ tục cho toàn dự án Vinhomes Imperia
 • Quà tặng: Khách hàng được tặng 01 thẻ VinID Gift Card trị giá 50 triệu đồng bằng hình thức khấu trừ vào Giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT) tại thời điểm ký HĐMB

V. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA HỖ TRỢ LÃI SUẤT

 1. Chính sách Hỗ trợ lãi suất (HTLS) (**)
CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay Lên tới 65% giá bán BT (gồm VAT)
Mức dư nợ được CĐT HTLS 65% giá bán BT (gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn LS 0% trong thời hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày giải

ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 04/04/2019

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân

đầu tiên của ngân hàng)

Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0%

(**): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả  với Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.

2.   Tiến độ giải ngân

Tiến độ Thanh toán dành cho khách hàng VV NH
 

Các căn Giai đoạn 1

 

Các căn Giai đoạn 2

KH giải ngân Ngân hàng giải ngân  

Hỗ trợ của CĐT

Các căn

Giai đoạn 1

Các căn

Giai đoạn 2

Lần 1: Ký HĐMB

(dự kiến tháng 11/2017)

Lần 1: Ký HĐMB

(dự kiến tháng 01/2018)

15% giá bán BT (gồm VAT)

(đã     bao     gồm khoản đặt cọc)

30% giá bán BT (gồm VAT)

(đã bao gồm giá trị VBTT)

 

Lần 3: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

65%      giá

bán BT (gồm VAT) (***)

CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục

V.1

 

Lần 4: Theo thông báo nhận bàn giao nhà (Dự kiến tháng 11/2018)

15% giá bán BT (gồm VAT) + VAT của 05% giá

bán BT

 

VAT của 05%

giá bán BT

Lần 5: Khi nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu 05% giá bán BT (chưa gồm VAT)

(***) Trường hợp KH tham gia chương trình HTLS đã ký VBTT với Vinhomes, sau khi thanh lý VBTT, Ngân hàng sẽ giải ngân toàn bộ khoản tiền đã giải ngân trong giai đoạn VBTT ngay khi KH ký HĐMB. Khoản tiền còn lại Ngân hàng sẽ giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

 1. KH không tham gia chương trình HTLS được khấu trừ 3% giá trị BT (không gồm VAT)

 Lưu ý: KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐMB

VI.    CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KH THANH TOÁN TRƯỚC HẠN BẰNG VỐN TỰ CÓ

 1. Khách hàng thanh toán từng đợt đầy đủ và trước hạn bằng vốn tự có (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.
 2. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn 95% giá bán BT (không gồm VAT) và VAT của 100% giá bán BT bằng vốn tự có (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 10,5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.

 

CHÍNH SÁCH   

KHU MANHATTAN – DỰ ÁN VINHOMES IMPERIA

—– Tháng 11/2017 —–

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/11/2017 đến khi có chính sách mới thay thế.
 2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) mua Biệt thự (BT) Khu Manhattan dự án Vinhomes Imperia

II. TIẾN ĐỘ ĐẶT CỌC CHUẨN

1. Áp dụng cho các căn Giai đoạn 1 (từ MHT02-01 đến MHT09-12B)

Tiến độ VBTT Thanh toán
Lần 1: Khi ký Văn bản thỏa thuận (VBTT) (tháng 11/2017) 300.000.000 đồng/căn
Lần 2: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký VBTT 15% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT)

(đã bao gồm lần 1)

2. Áp dụng cho các căn Giai đoạn 2 (từ MHT09-15 đến MHT09-24 và từ MHT12-01 đến MHT19-20)

Tiến độ VBTT Thanh toán
Lần 1: Khi ký Văn bản thỏa thuận (VBTT) (tháng 11/2017) 300.000.000 đồng/căn
Lần 2: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký VBTT 15% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT)

(đã bao gồm lần 1)

Lần 3: 20/12/2017 10% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT)

 III. THỦ TỤC KÝ VĂN BẢN THỎA THUẬN

KHU  THỦ TỤC THỜI GIAN
Toàn bộ khu MHT Ký VBTT Tại thời điểm đặt cọc

300.000.000 đồng/căn

Các căn Giai đoạn 1 Thanh lý VBTT và ký HĐMB với CĐT Dự kiến tháng 11/2017
Các căn Giai đoạn 2 Thanh lý VBTT và ký HĐMB với CĐT Dự kiến tháng 01/2018

 A – CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN SỚM

I. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 45% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT),

Vinhomes hỗ trợ lãi suất (HTLS) lên tới 45% giá bán Nhà ở chưa VAT

Chỉ áp dụng cho các căn Giai đoạn 2 (từ MHT09-15 đến MHT09-24 và từ MHT12-01 đến MHT19-20)

1.    Chính sách

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay Lên tới 45% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT)
Mức dư nợ được Vinhomes HTLS Lên tới 45% giá bán Nhà ở chưa gồm VAT
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn

 

LS 0% kể từ ngày giải ngân đến ngày hoàn trả tiền đặt cọc
Ân hạn nợ gốc

(kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Tối đa 12 tháng
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0% 

      2.    Tiến độ giải ngân

Tiến độ Tiến độ đặt cọc dành cho khách hàng VVNH
KH giải ngân  Ngân hàng

giải ngân  

Hỗ trợ của VH
Lần 1:  Khi ký VBTT 300.000.000 đồng/căn
Lần 2: Trong vòng 10 ngày kể từ khi đặt cọc và ký VBTT 15% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT)

(đã bao gồm lần 1)

Lần 3: 20/12/2017 10% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT)  
Lần 4: Trong vòng 15 ngày kể từ đợt thanh

toán lần 3

  45% giá bán Nhà ở (chưa gồm VAT)  Vinhomes sẽ trả LS cho khoản đặt cọc bổ sung và thanh toán sớm cho khách hàng = Lãi suất trả ngân hàng cho khoản vay + 3%  Vinhomes sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên khoản lãi cọc (*)

(*): Vinhomes sẽ tự động trích khoản tiền lãi cọc của khách hàng để trả lãi cho ngân hàng định kỳ từ thời điểm giải ngân đến thời điểm hoàn trả tiền đặt cọc. Khách hàng sẽ được hưởng phần chênh lệch giữa khoản tiền lãi cọc (sau khi khấu trừ thuế TNCN) do thanh toán sớm và phần lãi phải trả cho ngân hàng. Phần lãi được hưởng chênh sẽ được hoàn trả cho khách sau khi ký HĐMB.

Vinhomes sẽ tự động chuyển tiền cọc khách hàng đã thanh toán theo VBTT sang thanh toán cho HĐMB ngay sau khi khách hàng ký thanh lý VBTT với Vinhomes và ký HĐMB với CĐT.

II. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn lên tới 95% bằng vốn tự có (ít nhất 7 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương 9.5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được VH hoàn trả lại cho khách sau khi khách ký HĐMB với CĐT.