CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

KHU MONACO DỰ ÁN VINHOMES IMPERIA

—– Tháng 11/2017 —–

I. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/11/2017 đến khi có chính sách mới thay thế.
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) mua Dinh thự (DT) Khu Monaco dự án Vinhomes Imperia

II.    TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Lần 1: Khi ký HĐMB (dự kiến tháng 01/2018) 30% giá bán DT (gồm VAT) (đã bao gồm giá trị VBTT)
Lần 2: 20/03/2018 15% giá bán DT (gồm VAT)
Lần 3: 20/04/2018 15% giá bán DT (gồm VAT)
Lần 4: 22/05/2018 10% giá bán DT (gồm VAT)
Lần 5: Theo thông báo nhận bàn giao DT của CĐT (dự kiến Tháng 04/2018) 25% giá bán DT (gồm VAT) + VAT của 05% giá bán DT
Lần 6: Theo thông báo của CĐT khi DT được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu DT và tài sản khác gắn liền với đất. 05% giá bán DT (chưa gồm VAT)

III. CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU KHI MUA TỪ 02 CĂN TRỞ LÊN

KH và người thân mua từ 02 căn trở lên (KH mua hoặc KH và người thân mua): Mỗi căn mua mới từ ngày 10/11/2017 được chiết khấu 1% vào giá bán DT (chưa gồm VAT) tại thời điểm ký HĐMB

Áp dụng cho 30 căn ký thủ tục từ ngày 10/10/2017 cho toàn dự án Vinhomes Imperia .

(Người thân của cư dân thuộc các mối quan hệ sau: vợ với chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; cha/mẹ chồng với con dâu; cha/mẹ vợ với con rể; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau).

IV. CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẶNG NOEL 2017”

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/11/2017 đến 24/12/2017
  • Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho 50 căn đầu tiên ký Thủ tục cho toàn dự án Vinhomes Imperia
  • Quà tặng: Khách hàng được tặng 01 thẻ VinID Gift Card trị giá 50 triệu đồng bằng hình thức khấu trừ vào Giá bán DT (chưa gồm VAT) tại thời điểm ký HĐMB

V. CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ DỊCH VỤ

Miễn phí dịch vụ đến hết ngày 30/06/2018 cho toàn bộ Khách hàng mua DT khu Monaco và ký HĐMB trước ngày 31/12/2017.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA HỖ TRỢ LÃI SUẤT

1. Chính sách Hỗ trợ lãi suất (HTLS) (**)

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Mức dư nợ vay Lên tới 65% giá bán DT (gồm VAT)
Mức dư nợ được CĐT HTLS 65% giá bán DT (gồm VAT)
Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn LS 0% trong thời hạn tối đa 18 tháng kể từ ngày giải

ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 04/04/2019

Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân

đầu tiên của ngân hàng)

Trong thời gian HTLS
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS 0%

(**): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên.

2.   Tiến độ giải ngân

 

Tiến độ

Thanh toán dành cho khách hàng VV NH
KH giải ngân Ngân hàng giải ngân Hỗ trợ của CĐT
Lần 1: Ngay khi ký Hợp đồng mua bán HĐMB (dự

kiến tháng 01/2018)

30% giá bán DT (gồm VAT) (đã bao gồm giá trị

VBTT)

Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB 65% giá bán DT (gồm VAT) (***) CĐT thanh toán toàn bộ lãi vay theo mục VI.1
Lần 3: Theo thông báo nhận bàn giao nhà

(Dự kiến tháng 05/2018)

VAT của 05% giá bán DT
Lần 4: Khi nhận Giấy

chứng nhận quyền sở hữu

05% giá bán DT (chưa

gồm VAT)

(***) Trường hợp KH tham gia chương trình HTLS đã ký VBTT với Vinhomes, sau khi thanh lý VBTT, Ngân hàng sẽ giải ngân toàn bộ khoản tiền đã giải ngân trong giai đoạn VBTT ngay khi KH ký HĐMB. Khoản tiền còn lại Ngân hàng sẽ giải ngân trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB.

  1. KH không tham gia chương trình HTLS được khấu trừ 3% giá trị DT (không gồm VAT)

 Lưu ý: KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐMB

VII.   CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KH THANH TOÁN TRƯỚC HẠN BẰNG VỐN TỰ CÓ

  1. Khách hàng thanh toán từng đợt đầy đủ và trước hạn bằng vốn tự có (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 9%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.
  2. Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn 95% giá bán DT (không gồm VAT) và VAT của 100% giá bán DT bằng vốn tự có (gồm cả trường hợp vay vốn ngân hàng nhưng không có hỗ trợ lãi vay/phí trả nợ trước hạn) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 10,5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán lần kế tiếp theo tiến độ thanh toán của CĐT.